Skip to main content
Houden jij en je vrienden wel van wat spanning en sensatie? Ga dan samen naar een van de vele Escape Rooms in Rotterdam. Zoals bijvoorbeeld Live Escape. Hier heb je drie verschillende kamers: The Safe House, Lab13 en The Boiler Room.

Discover these 10 fun Escape Rooms in Rotterdam

By Mathilde Simon
December 17, 2019

You enter an unknown space, the door closes behind you and you have an hour to escape. By means of riddles and puzzles you have to find the next clue to get out of the escape room on time. A super exciting and challenging game that is perfect for you and your colleagues, friends or family. Check out the escape rooms in Rotterdam below!

In need of more inspiration? Read our article with activities in Rotterdam for a fun time with your friends.

Disclaimer: This post contains affiliate links. For more information please check our Disclaimer page.

 

1. Quest Escapes

The games of Quest Escapes are slightly different than most escape rooms. Think of an action-packed quest through the city with friends, family or colleagues, solving riddles, answering questions and carrying out assignments according to the scenario of your chosen game.

All you need to participate in a Quest Escapes game is a tablet or smartphone. One of the games you can choose is Narcos, where you infiltrate Carlos E.’s secret drug network and make sure this gang of criminals disappear behind bars.

Address

Everywhere in the city with your own phone!

 

2. ss Rotterdam

Het ss Rotterdam kennen we als dat imposante stoomschip op Katendrecht, waar je heerlijk kan dineren en overnachten. Maar wist je dat het schip zo groot is dat er ook een escape room in is gevestigd? De escape room staat volledig in het teken van het schip en het ontrafelen van de kapitein's geheimen zijn beslissend. Maar... ze hebben nog een optie! Want voor je de oversteek naar Rotterdam maakt, moet je natuurlijk met de metro. En de boot wil je absoluut niet missen... 

We know SS Rotterdam as the impressive steamship on Katendrecht, where you can dine and spend the night. But did you know that the ship is so large that it also has an escape room? The escape room is entirely devoted to the ship and the unraveling of the captain’s secrets is key. But … they have one more option! Before you make the crossing overseas, you of course have to take the metro. And you definitely don’t want to miss the boat …

Address

3e Katendrechtse Hoofd 25, 3072 AM Rotterdam

 

3. Doctor Watsons

In de mysterieuze kelders van de prachtige Arminiuskerk, word je mee terug genomen naar de 18e eeuw. Er zijn twee kamers: de L'Architecte en de La Résidence, gevuld met cryptogrammen en hersenbrekers. Een escape room in Rotterdam voor de echte puzzelaars onder ons, want van alle duizenden die je voor gingen, wist minder dan de helft te ontsnappen! Dat klinkt als een uitdaging! 

In the mysterious cellars of the beautiful Arminius church, you will be taken back to the 18th century. There are two rooms: the L’Architecte and the La Résidence, filled with cryptograms and brain teasers. An escape room in Rotterdam for the true puzzlers among us, because less than half of all the thousands that preceded you managed to escape! That sounds like a challenge!

Address

Museumpark 5, 3015 CB Rotterdam

 

4. Real Escape Room

Bij de Real Escape Room - onderdeel van Fundustry Events - in Rotterdam hebben ze maar liefst drie kamers! In de Lab Madness kamer word je meegenomen naar de beginjaren van Professor Drs. H. Cl, die gretig op zoek is naar nieuwe patiënten. Ben je meer van de actie? Probeer dan de Harrisons Squad kamer, waarin je onderdeel bent van een SWAT team die de gijzelaars van een bank moeten redden. In de derde kamer beland je in 1836, in het huis van de meester die mensen met de pest behandelt bij hem in huis. Ontdek de hobby's van de meester, zoals zijn wetenschappelijke boekwerken en zijn verzameling menselijke ledematen op sterk water. 

At the Real Escape Room – part of Fundustry Events – in Rotterdam they have no fewer than three rooms! In the Lab Madness room you will be taken to the early years of Professor Drs. H. Cl, who is eagerly looking for new patients. Are you more into action related themes? Then try the Harrisons Squad room, where you are part of a SWAT team that must save the hostages from a bank. You arrive in the third room in 1836, in the house of the master who treats people with the plague. Discover the master’s hobbies, such as his scientific books and his collection of human limbs on strong water.

Address

Bergse Linker Rottekade 20, 3056 LA Rotterdam

 

5. Breakout Rotterdam

Alcatraz, the Caretaker en de Engine Room; drie escape rooms met als thema de welbekende gevangenis, het redden van een vermist persoon en eentje waar het lot van het schip en de bemanning in jullie handen ligt... Probeer deze spannende escape rooms in De Machinist uit en wie weet hoor jij bij de 40% die de missie heeft weten te voltooien binnen de tijd. 

Alcatraz, the Caretaker and the Engine Room; three escape rooms with themes such as the well-known prison, rescuing a missing person and one where the fate of the ship and the crew is in your hands … Try these exciting escape rooms in De Machinist and who knows… You might be part of the 40% who have completed the mission within time.

Address

Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam

 

6. Live Escape

Na onverwachts getuigen te zijn geweest van een afrekening in de Rotterdamse onderwereld, worden jullie ondergebracht in een Safe House. Deze blijkt echter niet zo 'safe' als gedacht en het is aan jullie om te ontsnappen. In het tweede spel - Lab 13 - is het jullie taak om een lab te verkennen waar naar geruchten experimenten worden gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. En tot slot is er nog een kamer, waar je opgelosten zit in het ketelhuis van een half afgebrand flat en waar je stukje bij beetje erachter komt wat hier nou echt is gebeurd... 

Discover the exciting escape rooms of Live Escape! After unexpectedly witnessing a settlement in the Rotterdam underworld, you will be housed in a Safe House. However, this one is not as ‘safe’ as thought and it is up to you to escape. In the second game (Lab 13) it is your job to explore a lab where experiments are happening that are worse than you can imagine. And finally, there is another room where you are locked in the boiler house of a half-burned-down apartment and where you gradually find out what really happened here …

Address

Westblaak 13, 3012 KC Rotterdam

 

7. Escaping Rotterdam

You can go to the Escape Experience at Escaping Rotterdam with up to 50 people. The story is set on the Black Swan ship in the port of Rotterdam, on which a bomb was placed in the 17th century. To save the city, you are brought back in time and you get 60 minutes to dismantle this powerful bomb … Check the website of Escaping Rotterdam for the nice combinations that they offer with other activities.

Address

Parkhaven 9, 3016 GM Rotterdam

 

8. Escape010

Bij Escape010 kan je twee verschillende escape rooms in, waarin je bij beiden 70 minuten de tijd hebt om de raadsels op te lossen. In de kamer 'Enigma' gaat het over een psychopaat waar Rotterdam van in de ban is; hij ontvoert mensen en speelt ze tegen elkaar uit. In de tweede kamer 'Book of Mystery' heerst er een legende dat er een boek verstopt ligt met met duistere krachten... Om de kamer weer te kunnen verlaten, moeten jij en je team het mysterie van het boek ontrafelen. 

At Escape010 you can enter two different escape rooms, in which you both have 70 minutes to solve the riddles. In the ‘Enigma’ room it is all about a psychopath Rotterdam is under the spell of; he kidnaps people and plays them against each other. In the second room ‘Book of Mystery’ there is a legend that a book is hidden that has dark forces … To be able to leave the room again, you and your team have to unravel the mystery of the book.

Address

Diergaardesingel 67A, 3014 AD Rotterdam

 

9. MindEscape

In Anna's Dolhouse heb je 60 minuten de tijd om puzzels op te lossen en verbanden te leggen om Anna zo snel mogelijk te bevrijden. In de andere kamer bij Mindscape, 'Expeditie', is het jullie taak om van Cocos eiland te komen met de verborgen schat. Twee super spannende escape rooms met een origineel verhaal!

In Anna’s Dolhouse you have 60 minutes to solve puzzles and make connections to free Anna as quickly as possible. In the other room at MindEscape called Expedition, it’s your job to get off Cocos Island with the hidden treasure. Two super exciting escape rooms with an original story!

Address

Ommoordsehof 7, 3056 JR Rotterdam

 

10. Escape Mission Rotterdam

Naast twee leuke escape rooms voor kids, kan je bij Escape Mission drie toffe kamers uitspelen. Kies bijvoorbeeld voor Area 51, met een leeg laboratorium waar een virus op de loer ligt. Of kies voor London Room; hier is het aan jullie om de detective te helpen met het vangen van de seriemoordenaar. Tot slot kan je naar de Missing Room, waarin verschillende teams zomaar zijn verdwenen en jullie het mysterie op moeten lossen.

In addition to two fun escape rooms for kids, you can escape three fun rooms at Escape Mission. For example, choose the Castle. In this room you step into the shoes of Robin Hood and your mission is to steal the King’s crown.

Or choose London Room; here it is up to you to help the detective catch the serial killer. Finally, you can go to the Missing Room, where different teams just disappeared and you have to solve the mystery.

Address

Rhijnspoor 277, 2901 LC Capelle aan den IJssel

 

That’s it! The best escape rooms in Rotterdam! Which one have you already played?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *